Otevři pusu – nemůžu poprosit víc světla – stačí říct – zatlač.
Scény lásky – tělesné důstojnosti – pospolu – na okraji – kam oko dohlédne. Mlč, zbytečně nehluč – šeptej.

Open your mouth – can you give me more light – all you need to do is ask – push. Scenes of love – of corporeal dignity – together – on the edge – as far as eye can see. Shut up, don’t make unnecessary noise – whisper 


Hrají / Actors: Jana Pidrmanová, Jana Šárová, Jindřiška Křivánková, Petr Vančura, Jakub Gottwald
, Jan Cina 
Koncepce, režie / Concept: Aleš Čermák
Délka / Duration: 4 hourse
Nejmenovaný muslimský chlapec zemřel na následky zranění, která utrpěl poté, co byl mučen ruskou neonacistickou skupinou "Occupy Pedofilyaj“. 
Mladý imigrant je na snímku zachycen ve spodním prádle, zatímco se jeho únosci hlasitě smějí do kamery. V levé ruce drží vibrátor a pravou rukou hajluje. Další fotografie ukazuje téhož mladíka stojícího v železném kontajneru obarveného na modro, jak je poléván močí z plastové láhve. 
Dosud nikdo nebyl za tyto praktiky stíhán. Současný ruský prezident Vladimir Putin tyto brutální útoky záměrně přehlíží a toleruje. V úředních dopisech místního okresního zastupitelství bylo vysvětleno, že ruské úřady v materiálech prezentovaných převážně na Youtube neshledávají žádné protiprávní zacházení. Ve skutečnosti je tato skupina veřejně prezentovaná a podporována jako "občanské hnutí bojující se společenskými hříchy.“
Tyto ruské neonacistické militantní skupiny se infiltrovaly do populární sociální sítě VK.com, aby se tak mohly v každém ruském městě bez větších problémů organizovat. A tak mohly nalákat mladé homosexuály a poté je veřejně ponižovat a mučit. Skupiny nutí všechny své unesené oběti, aby během ponižování učinily doznání.
Většina z obětí žije na ruských vesnicích a maloměstech. Zveřejnění videa pro ně znamená absolutní společenskou diskreditaci a častokrát končí sebevraždou. V lednu 2013 uvedl průzkum veřejného mínění, že 85 procent dospělých Rusů je proti zákonu o uzavírání svazků stejného pohlaví. Z počtu dotázaných uvedlo 16 procent, že by měli být homosexuálové izolováni od společnosti, dalších 22 procent uvedlo, že  léčba homosexuality musí být povinná a 5 procent uvedlo, že homosexuálové by měli být vyhubeni.

An unnamed Muslim boy succumbed to his injuries suffered when being tortured by the Russian neo-Nazi group called “Occupy Pedofiyaj”.
Nobody has been prosecuted for these practices so far. The current president of Russia Vladimir Putin intentionally overlooks and tolerates these attacks. In the local district council missives it was explained that the Russian authorities find no illegal abuse in the materials presented mostly on YouTube. In reality this group is publicly presented and supported for being “a civic movement fighting societal sins”.
These militant Russian neo-Nazi groups infiltrated the popular social site VK.com in order to easily organize themselves in every city across the whole Russia. Using this site they lure in young gays and then publicly humiliate them and torture them.
These groups force all their kidnapped victims to come out when they torture them. Most of the victims live in villages and small cities. Putting these videos online means that they become completely discredited in public, and it often ends in them taking their lives. The four-hour long scenic form reflects the constitution of violence in all its varying shapes.